Tłumaczenia medyczne

Dowiedz się więcej. Informacje dotyczące tłumaczeń medycznych.

Szeroki zakres specjalizacji

Tłumaczenia medyczne obejmują m.in.:

  • Tłumaczenia wyników badań (rezonans, tomografia, podstawowe badania krwi i in.)
  • Wypisy dotyczące pobytów w szpitalach
  • Dokumentacje dotyczące leczenia schorzeń przewlekłych (również choroby onkologiczne)
  • Opisy zabiegów operacyjnych
  • Dokumentacja medyczna do zastosowania w sądzie
  • Recepty
  • Dokumenty dotyczące COVID-19, w tym kwarantanny, izolacji, szczepienia, wyniki testów, zaświadczenia o przeciwwskazaniach do szczepienia
  • Dokumentacja wypadkowa
  • Dokumenty związane z dochodzeniem roszczeń ubezpieczeniowych

Ważne: Dokumenty medyczne muszą zostać przedłożone do wyceny. Nie jest możliwe udzielenie informacji droga telefoniczną. Można je przesłać na adres biuro@niemieckiprzysiegly.com lub w formie zdjęć wzgl. przez Whatsapp na numer: +667715034

Czy dokumenty medyczne należy przetłumaczyć w formie poświadczonej?

Wszystko zależy od decyzji odbiorcy. Chętnie przygotujemy tłumaczenie zwykłe a w razie zaistnienia takiej potrzeby – poświadczymy je w późniejszym terminie. Wtedy dopłata obejmuje tylko koszt samego poświadczenia, a zatem nie jest konieczne przygotowanie tłumaczenia po raz kolejny.

Dostępne rodzaje tłumaczenia:

Czy dokumenty są archiwizowane?

Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Siedziba tłumacza przysięgłego języka niemieckiego znajduje się we Wrocławiu. Obsługujemy nie tylko Dolny Śląsk, ale dzięki możliwości stosowania podpisu elektroniczne i rozwiązań kurierskich także całą Polskę w tym duże miasta takie jak Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź, Gdańsk etc..